Da Stjørdalselva ble utbygd på 80 tallet ble utbyggeren NTE pålagt en kompensasjon. De betaler i dag driften av klekkeriet i Meråker der det produseres cirka 70 000 yngel i året.

Stjørdalselva med sideelver har i dag god forvalting og en god laksestamme. Elva produserer godt med yngel selv, og det er i så måte ingen grunn til å sette ut yngel i denne delen av elva. Kort forklart kan det bare vokse opp et viss antall yngel på et bestemt område. Det vil dermed bli litt smør på flesk å sette klekkerifisk med den naturlig produserte yngelen. Yngelen settes derfor ut ovenfor den lakseførende delen av elva, slik at volumet av yngel blir spredd ut på et større område og det sikres en god utvandring av smolt.

Stjørdal jeger og fiskeforening (SJFF) er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Klekkeriet har egne ansatte som har ansvaret for stryking og klekking av fisk, mens det er SJFF og dugnadsånden deres som står for mange av de andre arbeidsoppgavene. Samarbeidet er godt, og mange års erfaringer gjør at de nå er meget effektive i arbeidet på hvert sitt område.

Årlig tas det et betydelig antall fettfinneklipt laks. Disse er produsert i klekkeriet og det er viktig at det meldes fra om at fisken er fettfinneklipt ved rapportering av fangst. I de senere årene har andelen fang og slipp økt jevnlig, og det er kanskje ikke like lett å huske å sjekke om fisken har fettfinne i det hektiske slippet av laksen. Det står på både vedlegg og fiskekort til SJFF, men også private grunneiere bør gjøre sine fiskere oppmerksomme på å sjekke om laksen har fettfinne.

Årets lakseinnsig i Stjørdalselva er meget bra. Vi er nå litt over halvveis i sesongen og det der tatt over 8,5 tonn laks inkludert de som er gjenutsatt. Det er ingen tvil om at den lokale forvaltningen fungerer bra. Fortsetter SJFF, klekkeriet og elveeierlaget det gode arbeidet vil vi nok få flere slike toppår i årene framover også.