Den ble sendt søndag 12. januar i år som en skytterhilsen fra fire skytterlag i Stjørdal som ønsker å arrangere Landsskytterstevnet i 2018. Det var høytid da søknaden til «Det frivillige skyttervesen» ble undertegnet av Svein Ola Granås fra Lånke; Ivar Skjelstad fra Skjelstadmark; Rolf Bremseth fra Stjørdal og Gunnar Fornes fra Hegra.

Det har vært en intens lobbyvirksomhet forut for avgjørelsen som også er en intern strid mellom de to ordførerne fra Senterpartiet; Ivar Vigdenes i Stjørdal og Bjørn Arild Gram på Steinkjer. Steinkjer har gått ut høyt med banen med visshet om å sikre seg Landsskytterstevnet enda en gang. Men denne gang trakk Stjørdal det lengste strå. De fleste delegatene hadde størst sans for argumentene fra Stjørdal.

- Denne tildelingen på Skyttertinget er meget viktig for den videre utviklingen av Stjørdal som skal forberede seg godt for å ta imot skyttere fra hele landet, sier en stolt ordfører Ivar Vigdenes.

Landsskytterstevnet 2018 vil foregå på Frigården skytebane og Leksdal skytefelt i Lånke.  Frigården er blitt utviklet til landets største skytebane. Samtidig har Leksdalen vært gjenstand for store investeringer og er betydelig utbygd blant annet for skyting med håndvåpen.

Både Frigården og Leksdalen er moderne og i full drift. Stjørdal har alle muligheter for å oppfylle øvrige krav som stilles til arenaproduksjon og infrastruktur. Dessuten er Stjørdal et unikt knutepunkt for kommunikasjoner.

Landsskytterstevnet vil også være en viktig stimulans for Stjørdal kommune som stiller til rådighet alle de bygninger og fasiliteter som arrangøren finner nødvendig å benytte under arrangemenet.

Stjørdal kommune vil bistå arrangørene «på alle områder der dette måtte være naturlig», understreker ordfører Ivar Vigdenes som poengterer at «Kommunen ser fram til å arrangere Skyttertingsmiddagen i samarbeid med HV 12. Den vil bli lagt til Garnison Værnes. Her vil man kunne oppnå en helt spesiell atmosfære som begivenheten fortjener»

Landsskytterstevnet 2018 er viktig for Stjørdal. Nå starter forberedelsene.