En stor pellets-silo er plassert utenfor Skatval Skole og sikrer skole, idrettshall og bosenter varme året gjennom. Nylig var det offisiell åpning av varmeanlegget med alle skolens elever.

To kjeler med pelletsfyring på 250 og 50 kilowatt gir både skolen og bosenter (33 leiligheter) i tillegg til helsestasjon og idrettshall varme på Skatval. Nyinvesteringen har vært i bruk fra september 2010, og et knapt halvår innkjøring gir stabil varme i årene som kommer. Rektor Torill Gullvåg ved Skatval Skole hadde med seg elevene ut i kulda da varmesentralen basert på trepellets ble offisielt åpnet denne uka. Eiendomssjef i kommunen Bjørn Bremseth, og ordfører Johan Arnt Elverum, likte skolebarnas tegninger som ble avduket foran biobrenselanlegget. Kald vind resulterte i at elever og deltakere trakk inn i skolen for en varmere markering.

Elever i andre klasse ved Skatval Skole fremførte sangen “venner på jorda” etter at ordføreren hadde orientert om kommunenes store satsing på fornybar energi og kommunens Klima- og energiplan. Elvran Skole har i dag jordvarme, Lånke Skole har som Skatval Skole fyring med trepellets, og bygg i sentrumskjernen vil med fjernvarmedistribusjon få varmeenergi fra treflisfyring i tillegg til avløpsvarme fra renseanlegget. Dette blir gjeldende i konsesjonsområdet for bygg over 500 kvadratmeter i størrelse. I inneværende år planlegges sentralen på Evja med en investeringsramme på 100 millioner kroner.

- Dere har nå fått et biobrenselanlegg med pelletsfyring som regnes for å være en miljøvennlig løsning, sa ordføreren og viste til et forbruk på 1,2 millioner kilowattimer i året ved anlegget til en kostnad på fem millioner kroner. Lars Kåre Valla fra leverandøren Nord energi as, et datterselskap av Allskog, orienterte pressen og kommunens representanter om biobrenselanlegget.

- Dette anlegget er nok valgt av kommunen fordi det blir billigere å bruke pelletsfyring laget av sagflis fra trelast- og sagbruk. Kostnadene nå ligger på rundt 45-50 øre kilowattimen, og dette kan bli billigere om høyverdig elektrisitet bare øker i pris, sa Valla og overrakte blomster til ordføreren som også denne gang representerte kommunens politiske ledelse. 300 tonn pellets kjøres til anlegget gjennom et kalenderår, og transporten skjer med “returlass” utført av Felleskjøpets pelletsbiler.