Underskriftsaksjonen “Vi som ønsker folkeavstemming om kulturhus” ble overlevert ordfører Johan Arnt Elverum fra aksjonsledelsen på rådhuset i forrige uke. Stig Evjen i spissen for aksjonen, ville ha svar på hva ordføreren gjør videre med underskriftslistene fremlagt uten noen formulerte krav om gjenopptakelse etter vedtak i kommunestyret sak 98-2010, der folkeavstemming ble nedstemt 18 mot 22 stemmer.

-Jeg tar med meg listene og legger de frem som orienteringssak på formannskapsmøtet torsdag, sa ordføreren og fikk mange spørsmål fra initiativtaker Evjen om videre fremdrift i kulturhusprosjektet. 955 underskrifter ble mottatt samtidig som “folkeavstemming-aksjonen” ytret synspunkter med forventet høyere driftsutgifter enn de 6 millioner som kommunen beregner i prosjektet. Evjen mener driftsutgiftene kan komme opp i 8-9 millioner årlig i kulturhusprosjektet. Et prosjekt som skal ha ferdigstillelse i 2013.

Arbeider med finansiering

Kommunens låneopptak i kulturhusprosjektet er i størrelsesorden 200 millioner kroner. Totalt vil kulturhuset ha en kostnadsramme på 540 millioner kroner. 50 av disse kan tas inn ved å innføre parkeringsavgift i kjellere under kulturhuset. Eksterne bidragsytere, KLP-eiendom og støtte fra lokalt næringsliv blir en del av totalrammen i tillegg til lånefinansiering, sier ordføreren. Det foreligger en full finansieringsplan, og tilsagn skjer under veis i prosessen. Fylkesmannen har i følge ordføreren godkjent garanti på lånesummen 200 millioner kroner.

- Dette er utvilsomt en av de største sakene vi håndterer på bygge- og utviklingssiden i kommunen. 6 partier stemte for kulturhus med stemmetallet 24-16, sa ordføreren og viste til de 28 punktene i samarbeidsavtalen på den borgerlige siden. Han ser også frem til å samle all relatert aktivitet i ett og samme bygg, noe som vil gi store driftsfordeler i årene fremover.

-Vedtakene om bygging av kulturhus må jo resultere i eiendomsskatt, sa Evjen, men ordføreren programfester også fremover motstand mot eiendomsskatt i både eget parti og i den borgerlige flertallsblokka. Avslutningsvis påpekte ordføreren at han har respekt for ulike meninger knytta til kulturhus, men viste igjen til tidligere behandling av saken.

- Jeg ser ikke at vi har anledning til å endre de fattede vedtak i denne saken, men listene vil bli lagt fram som en orienteringssak i formannskapet lovte Johan Arnt Elverum.