Har sendt ut farevarsel: - Kan gi lokalt vanskelige kjøreforhold