Med solid bakgrunn kapret Hilde rektorjobben

foto