Mange flere i år enn i fjor fikk pengehjelp av Nav