Torsdagens snittpris per kWh er 0,7 øre lavere enn onsdag og 23,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen torsdag på 97,3 øre per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 6,7 øre høyere enn onsdag og 27,1 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,34 kroner.

Minsteprisen blir på 29,5 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.