NAF skal utvikle og levere kurs og aktiviteter for trafikksikkerhet til lokalavdelinger, næringsliv og offentlig sektor. Det er hovedsakelig kurs på bane. Vi er NAFs fagmiljø for aktiviteter innen trafikksikkerhet med fokus på fører, sier Rovelstad som forteller om 70.000 deltakere årlig på kurs på NAFs baner og 6000 årlig på kurs for opplæring. NAF har 2500 frivillige og tillitsvalgte.

God plass i Lånke

- 25.000 barn er med på sykkelkonkurransen. Vi har 27 baner og 28 med Vaaler. Alle skal levere samme type tjenester fra Varangerbotn til Arendal. Vi må følge med i tida og utvikle oss for å møte forventningene fra bransjen. Vi håper at det vi skal i gang med på Lånkebanen vil sette en standard. Det flotte med Lånke er den romslige plassen som gir rom for å lage gode øvelser.

Vi må ut av baneanlegget for NAF Øvingsbane på Orkanger og måtte vurdere et nytt alternativ. Da var det naturlig å velge Lånkebanen med sine kvaliteter:

* Etablert og selveid anlegg

* Flerbruksmuligheter

* Ligger sentralt i målområdet

* Kan gi rasjonaliseringseffekt

* Nærhet til HINT og aktuelle forskningsmiljøer

Prosjekt ble satt i bevegelser i 2009; men satt på vent i 2012 etter for mye usikkerhet i forhold til kostnader og behov. En forlengelse på Orkanger ga bedre tid. Men vi restartet i 2013 og nå er beslutningen tatt: Vi skal gjennomføre en opprusting av Lånkebanen for å drive trafikksikkerhetsarbeid, sier Rovelstad.

Flerbruksanlegg

Men det blir ikke store forandringer på Lånkebanen. Besøkende vil kjenne igjen mye av anlegget. NAF ønsker å opprettholde den aktiviteten og det tilbudet som er der i dag med Q – free sitt testanlegg. Vi tror vi kan få til et flerbruksanlegg som er unikt i norsk sammenheng med å kombinere føreropplæring og motorsport.

Vi ser for oss noen nye traséer og skal opprettholde asfaltbanen. Det kommer fire nye glattfelt som skal inn på området. Alt skal sluses gjennom en rundkjøring. Go – cart må ligge. Vi ser for oss at vi kan bruke anlegget som et vegsystem og kandidater til førerklasse B kan bruke anlegget som om det er veg. Opplæringen kan tilpasses. MC skal ikke miste så mange muligheter, men framtidig bruk vil kreve mer planlegging, poengterer Rovelstad.

Stedlig ledelse

Når det gjelder kapasitet og framtidig virksomhet skal anlegget ha kapasitet til minimum 5500 klasse B – elever pr år. I tillegg kommer 400 klasse A – elever pr år. Anlegget skal opprettholde dagens aktivitet innen motorsport. Anlegget er fantastisk flott og gir gode muligheter. Vi skal opprette NAF Lånkesenter AS med daglig ledelse her eller i Oslo.

Det selskapet skal leie ut banen til leietakere som NAF Øvingsbaner og NAF Motorsport i tillegg til Q – free. Daglig drift i regi av NAF øvingsbaner vil gi to årsverk. Det er viktig med stedlig ledelse som et godt kontaktpunkt.

Prosess og tidsplan

- Målet er å etablerte NAF Lånkesenteret AS i løpet av 1. kvartal 2014 eller tidlig i 2. kvartal. Vi skal ha kravspesifikasjon og anbudsdokumenter klare i løpet av 1. kvartal. Her får vi faglig bistand av Norconsult. Det er aktuelt med grunnarbeider på «flata» i god tid før VM-runden 14. juni med planering og asfaltering.

Dette arbeidet starter kun hvis vi er helt trygge på å få arbeidet gjennomført før VM-runden som ikke skal arrangeres på en anleggsplass. Derfor starter dette arbeidet kun hvis vi er helt trygge på gjennomføring, sier Rovelstad som oppyser at glattfelt og øvrige installasjoner kommer i 3. kvartal etter VM.

Fra saken blir det etterlyst en bakke for øvelseskjøring: - Den vil komme, sier Rovelstad.

På spørsmål fra salen blir det opplyst at det blir etablert fast strømsforsyning. Framtidige VM-runder skal ikke være avhengig av aggregater. Utomhus rigging vil være ferdig i løpet av 2015 sammen med oppussing/ombygging av adm. bygg. Det nye anlegget skal inneholde:

* Undervisningsrom/kantine

* Kontorer

* «sikkerhetshall»

* «Klubbrom motorsport

Motorsport-events

- Vi skal etablere et samarbeidsutvalg i løpet av 2015. Innen årsskiftet 2015/2016 ønsker vi også å ha på plass garasjer for maskiner og utstyr 2105/16. Vi forhandler om en løsning. Endelig åpning for det nye anlegget vil finne sted 01.01.16. Vi skal få til dette nå – toget går. Vi er åpne for alle innspill og vil involvere alle som er direkte involvert. For oss i NAF blir det en annen type planlegging og organisering enn før.

Det blir fortsatt lagt opp til en fleksibel bruk av banen for å utnytte kapasiteten best mulig. MC kan bruke det meste av anlegget. Hotellene kan sende gjester til Lånkebanen for å delta på motorsport-events. Her ligger masse muligheter og hele anlegget blir lyssatt, sier Rovelstad.

Landsskytterstevnet

Odd Petter Haugseth fra Stjørdal Næringsforum er involvert i arbeidet for å få Landsskytterstevnet til Stjørdal i 2018: - Svaret kommer 2. august. Jeg oppfordrer dere til sterkt å samhandle med de andre aktører. Agrisjå er en mulig aktør i området. Fra LS kunne vi ha tenkt oss Lånkebanen som hovedcamp. SNF og Stjørdal kommune vil bidra til at dette blir en suksess. Får vi et LS i 2018, må vi få en fredningsperiode på 10 dager.

Rovelstad: - Vi har et anlegg på Voss. Der måtte vi si nei til LS i fjor. 10 dager er lang, lang tid. Jeg kan ikke si ja på sparket.

- Får vi ja, har vi fire år på oss, sier Haugseth som ser store muligheter for Lånkesenteret og Hell Race – park: - Dersom vi kan fronte nyanlegget sammen med dette, vil det være et av Skandinavias største anlegg for motorsport!

Næringssjef Jorulf Husbyn i Stjørdal kommune er svært positiv til etableringen fra NAF: - Det er alltid trivelig med nye aktører som velger Stjørdal kommune og i dette tilfellet Lånkesenteret som sin arena. NAF er hjertelig velkommen. Fra Stjørdal kommune ser vi svært positivt på denne etableringen, sier han.