Vi har gjort et par observasjoner på busser fra Trondheim. Tirsdag 29. juli kjørte rute 310 fra Dronningens gate presis på avgang kl. 07.05 med 17 passasjerer. 5 av passasjerene gikk av i Innherredsvegen. 12 passasjerer skulle være med inn mot Stjørdal. På strekningen langs Innherredsvegen kom det totalt på 23 passasjerer; de aller fleste til Statoil.

Torsdag 31. juli testet vi en senere avgang kl. 08.05 med 7 passasjerer fra Dronningens gate. 3 gikk av allerede ved NOVA. Fire passasjerer reiste til Stjørdal. Langs Innherredsvegen ut mot Sirkus kom det på 11 passasjerer. Vi ser et felles trekk mellom de to avgangene. Langt flere passasjerer stiger på bussen fra NOVA og i Innherredsvegen mot Sirkus enn det er passasjerer som er med fra Dronningens gate.

I et demokrati råder flertallet. Én stemmes overvekt er nok i demokratiske beslutninger. Det vet Stjørdal kommunestyre etter mange 21 – 20 om kulturhuset. Når flere passasjerer står på bussen utover Innherredsvegen enn de som er med fra Dronningens gate, skulle en tro at AtB som er serviceinnstilt virksomhet ville ta hensyn til flertallet.

Men den gang ei. Her blir Strindheimtunnelen tatt i bruk fra mandag 18. august uten noen dialog med passasjerene. Vi la ut vår første melding på nettet om denne saken torsdag 17. juli og fikk raskt en melding fra kyndig hold om at bruk av tunnelen vil gi 10 min. kortere transporttid – samt få bort mange busser som kjører i kø bak hverandre i Innherredsvegen.

10 minutter er et ambisiøst mål. Det skal bli spennende å se om denne ambisjonen blir innfridd, men ingen ting vil glede oss mer! Men hvem vil nye godt av denne tidsbesparelsen?

Det vil i alle fall ikke gjelde passasjerene langs Innherredsvegen som må ta en ekstra buss. Det er ikke passasjerene som kommer fra Stjørdal og må finne seg en forbindelse. I tilbakemeldingen heter det også: «Vet du hvor lett det er å ta overgang til en buss som går gammelvegen - og hvor ofte de går?»

Her skal vi altså på den ene siden få bort busser som kjører i kø bak hverandre. På den andre siden skal det settes inn ekstra materiell for overganger. Busspassasjerer tar den første høvelige bussen som kommer. Ordinære lokaltrafikk i Trondheim blir mer belastet med en lang rekke passasjerer som egentlig ikke skal ta denne bussen, men primært kjøre regionbuss.

Passasjerer som reiser fra Dronningens gate mot Stjørdal får noe begrenset reisetid med bruk av Strindheimtunnelen. Men hvordan kan det være raskere å kjøre regionbuss på en del av strekningen – for så å bruke lokalbuss på den siste biten – enn å kjøre med én buss direkte til målet?

En dreven pendler sier på telefonen: - Jeg har pendlet til Trondheim i 40 år og liker ikke omleggingen som betyr lenger reisetid. Jeg har et forslag: AtB kan sette opp to busser fra Stjørdal om morgenen. På den ene bussen står det «direkte til Trondheim sentrum» og på den andre «til Trondheim sentrum via Innherredsvegen».

Da får AtB se hvilken buss publikum foretrekker! Det blir spennende å følge innføringen. Vi oppfordrer publikum om å skåne sjåførene for frustrasjoner ved omleggingen.

Sjåførene er helt uten ansvar.