I forkant av arrangementet har damer i Skjelstadmark bygdekvinnelag skåret band slik det ble gjort i gamle dager. For å få til denne prosessen med malt korn, stiller Hegra historielag opp og Gammeltraktorens venner kommer slik at det blir fart på reima til trøska. Mølleren selv har laga ferskt lokalt mel som det blir mulighet for å kjøpe med seg hjem forklarer Sigrid Klefsås fra bygdekvinnene som gleder seg til en trivelig dag med svartkjel og kaffe ved mølla.

Skjelstadmark bygdekvinnelag i samarbeid med historielaget og Gammeltraktorens venner som skaper rammene rundt denne dagen forklarer Sigrid Klefsås i en travel tid med aktiv elgjakt.