Lastet ned og spredte store mengder overgrepsmateriale: «Tyr til dumme ting når han sliter»