- Hvordan vi skal håndtere dette er ikke behandlet eller tatt stilling til i Stjørdal ennå, sier ordfører Ivar Vigdenes i Stjørdal.

For tiden har han ferie, men dette er nok noe som vil bli tatt tak i når den politiske sommerferien er over.

Borgerlig vigsel er en av oppgavene som overføres til kommunene i forbindelse med kommunereformen. Tidligere har dette vært en oppgave for domstolene. Fra regjeringens hold er oppfatningen at det dermed kan bli enklere å få giftet seg der man ønsker, enten det er i rådhuset, på en fjelltopp eller på stranden. Det blir opp til den enkelte kommune å bestemme hvor vigsler kan finne sted.

– At vi nå foreslår at kommunene skal overta ansvaret for borgerlige vigsler er et godt tiltak for bedre tilgjengelige tjenester. Vi tror også at kommunene har bedre forutsetninger for å tilpasse seremonien til brudeparets ønsker enn det som har vært mulig i domstolene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne på departementet sine hjemmesider.