Nettredaksjonen

Årsmøtet skulle opprinnelig gjennomføres i forrige uke, men ble utsatt. Dermed ble Lundemo valgt til leder via Skype onsdag.

- Jeg starter opp allerede torsdag. Imidlertid vil jeg i en overgangsperiode bidra med å følge opp kommunene Frosta og Meråker til en vikar er på plass. Prosessen med å rekruttere en vikar har jeg fått tilbakemeldinger på skal starte umiddelbart, sier Kent Robert Lundemo.

Lundemo tar nå permisjon fra rollen sin som politikontakt og er valgt som PF-leder i to år.

Nå er det nye arbeidsoppgaver på gang for politioverbetjenten, og det står ikke på utfordringer.

- Først skal jeg bruke tid på å sette meg inn i rollen, og bli kjent med medlemmene og mangfoldet av oppgaver. Jeg ønsker å være en premissleverandør for utvikling av Trøndelag politidistrikt, og jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår som er et vedtak fra vårt landsmøte. Jeg skal også følge opp etterforskningsløftet. Samtidig så står vi midt oppi en særdeles krevende situasjon med koronaviruset. Som fagforening må vi være tilgjengelige og på for våre medlemmer i en slik krevende situasjon. Jeg tror det er enda viktigere nå enn på lenge at både ledere, mellomledere og medarbeidere «snakker samme språk». Jeg vil i tillegg jobbe videre med det gode partssamarbeidet vi har nå og bidra konstruktiv i det arbeidet, sier Kent Robert Lundemo.

- Først skal jeg bruke tid på å sette meg inn i rollen, og bli kjent med medlemmene og mangfoldet av oppgaver. Jeg ønsker å være en premissleverandør for utvikling av Trøndelag politidistrikt, og jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår som er et vedtak fra vårt landsmøte. Jeg skal også følge opp etterforskningsløftet. Samtidig så står vi midt oppi en særdeles krevende situasjon med koronaviruset. Som fagforening må vi være tilgjengelige og på for våre medlemmer i en slik krevende situasjon. Jeg tror det er enda viktigere nå enn på lenge at både ledere, mellomledere og medarbeidere «snakker samme språk». Jeg vil i tillegg jobbe videre med det gode partssamarbeidet vi har nå og bidra konstruktiv i det arbeidet, sier Kent Robert Lundemo.