- Det har vært en del usikkerhet knyttet til årets VM, og det har betydning for besøkstallene. Derfor har dette vært et aldri så lite unntaksår, sier Annette Jensen.

Selv om antall publikummere har gått ned, er det tross det en fornøyd VM-sjef som oppsummerer årets arrangement.

- Det har vært masse positive tilbakemeldinger. Både det internasjonale forbundet og rettighetshaver IMG skryter av alt på Lånkebanen. Alt fungerer svært, sier Jensen, som også trekker fram dugnadsjobben som gjøres.

- Det er utrolig mange dyktige frivillige som gjør en helt fantastisk god jobb. Vi kan aldri få for mange, men vi fikk tak i mange nok i år også, sier Jensen.

Hun er fersk som daglig leder for Hell RX, men har ambisjonene klare dersom hun skal fortsette i jobben.

- Det blir å jobbe med å få VM-runden inn i statsbudsjettet. Det er mange tilsvarende arrangement som får støtte, men ikke rallycross-VM på Lånkebanen som har totale kostnader på nærmere åtte millioner kroner, sier Annette Jensen.