Iverksatte stort søk: – Har funnet enkelte gjenstander i skogen