E6 åpnet etter semitrailer med gravemaskin på henger tok opp i tunneltak

foto