Antallet koronapasienter tirsdag var tre færre enn dagen før, mens det var én mer med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 7,2 prosent av alle innlagte, og intensivpasientene med korona utgjør 17,2 prosent av de på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får én respiratorbehandling, som er det samme som dagen før.

Tirsdag var det totalt 578 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var 38 færre enn dagen før.

Helse Midt-Norge driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal og eier sykehusforetakene Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 105 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 07. mars 2022. Koronapasientene utgjorde da 7,9 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.