Det skriver Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Arbeidet starter onsdag 24. august klokken 22.00 og avsluttes fredag morgen klokken 06.00.

Arbeidet utføres som nattarbeid i tidsrommet kl. 22.00 - 06.00.

– Fresingen av asfalt og selve asfalteringen kan medføre noe støy- og støvdannelse, skriver fylkeskommunen.

Arbeidsområdet er skiltet, og trafikken i arbeidsområdet reguleres med manuell dirigering og ledebil.

– Vi oppfordrer bilistene til å ta seg litt ekstra tid og vise hensyn overfor vegarbeiderne, skriver Trøndelag fylkeskommune.