Det er spesielt ett tilbud Geir (67) ønsker å forbedre