– Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt, opplyser FHI i sin ukentlige rapport.

– Flere land, inkludert de nordiske, opplever samtidige epidemier av influensa, covid-19 og RSV-infeksjon med betydelig belastning i sykehusene, heter det videre.