I en pressemelding er de nå ute og ber om gode råd og innspill for hva innbyggerne selv ønsker å prioritere i budsjettbehandlingen.

- Vi ønsker innspill fra innbyggerne på hva de mener vi skal gjøre av økonomiske prioriter i denne prosessen. Ofte kan det være de små behovene rundt omkring i kommunen vi folkevalgte ikke alltid ser. De tingene som ikke koster all verden, men som vil utgjøre en forskjell for innbyggerne. Derfor oppfordrer vi nå alle innbyggerne til å sende oss en e-post, og fortelle hvilke prioriteringer akkurat du mener vi skal gjøre, henstiller Eva Lundemo og Lill Harriet Sandaune.

Felles budsjettforslag

Alle de politiske partiene i Malvik jobber nå med sine alternative forslag til budsjett for 2018, som skal endelig behandles i kommunestyret den 18. desember. Det arbeidet er også Malvik Frp og Malvik Høyre i god gang med.

- Vi mener samarbeid over partigrensene er viktig. Vi har en gjensidig respekt for hverandre, og har derfor valgt å lage et felles forslag til budsjett for neste år, opplyser Lundemo og Sandaune.

Malvik FrP og Malvik Høyre mener befolkningen i kommunen sitter på informasjon om behov, utfordringer og ikke minst, løsninger. Innspill fra befolkningen opplever de bidrar til at viktig informasjon kommer på bordet, slik at beslutningene som fattes kan bli enda bedre.

- Vi håper og tror innbyggerne er opptatt av muligheten til å påvirke oss lokalpolitikere, da også mellom valgene. Kontakten mellom innbyggere og folkevalgte bør strekke seg utover selve valghandlingen. Vi mener en aktiv innbyggerinvolvering kan være positivt for både innbyggernes deltakelse, for folkevalgtes beslutninger og ikke minst for resultatet av beslutningene. At folk blir hørt, betyr ikke nødvendigvis at de kan få det slik de vil. Det er til syvende og sist kommunestyret som må veie ulike hensyn opp mot hverandre og som må fatte de endelige beslutningene som skal tas, sier Lundemo fra Høyre og Sandaune fra Fremskrittspartiet.