- Dette har pågått siden 1986 og midlene er ikke tatt av driftsmidlene på NTNU. Aktiviteten er finansiert med forskningsmidler som blant annet har brakt oss til Tsjekkia, Bulgaria, Bangla Desh og Kina. Vi er tre stjørdalinger som har doktorgrad på gjøken. Det gir Stjørdal den største tettheten av gjøk-forskere i hele verden. Etter hva jeg vet er det kun én eneste gjøkforsker med doktorgrad i Kina, sier Arne Moksnes.

Moksnes innledet med generelle trekk om gjøken, men gjorde et poeng av funnene til en engelsk forsker som i 1756 ble klar over at gjøkungen kaster ut de andre eggene av reiret rett etter at den har krøpet ut av egget. Samtidig kan pleiemora sitte og se på at gjøkungen kaster ut de andre eggene.

- Gjøkungen vokser seg etter hvert mye større enn pleiemora og tar imot mat så lenge han kan. Det er også fugler som avviser gjøkungen med angrep eller ganske enkelt forlater reiret med gjøkungen og bygger et nytt reir. Det er helt utrolig hvordan gjøken klarer å tilpasse seg omgivelsene; blant annet med å gi gjøkegget samme utseende som eggene hos verten, fortalte Arne Moksnes.

Moksnes avsluttet med å fortelle om sine fascinerende studieopphold i de nevnte landene. Denne gang ble det ikke anledning til å komme inn på Svalbard som han har besøkt ofte.