Kort fortalt er Frostabasen et digitalt arkiv som samler kilder som omhandler Frosta. Det kan være kirkebøker, folketellinger, aviser, gamle og nye kart og lenker til det som finnes om Frosta i offentlige arkiver.

- I basen kan man blant annet søke på både etternavn, fornavn og bosted, og henvisninger til Frostabøkene. Det finnes også bilder i databasen, og når Frostabasen er ferdig i 2022 vil alle 120 gårdsnummer være inne med all informasjon. Liste over alle eiendommer i Åsen er også lagt inn ettersom det opp gjennom årene har vært mye felles for de to bygdene, sier Bjørn Olav Juberg i Frosta historielag.

Blir komplett

Mange av Frostabøkene er allerede lagt inn, men basen vil bli oppdatert etter hvert.

- De seks første bindene er allerede inne i basen, og nummer syv, åtte og ni vil komme i løpet av året. De tre siste vil bli lagt inn i løpet av neste år, sier Juberg.

Frostabasen et digitalt arkiv som samler kilder som omhandler Frosta.

Frosta historielag står bak prosjektet Frostabasen, som Finn Karlsen har bygd opp.

- Karlsen har gjort en formidabel jobb, og laget en base som vi skal bruke litt tid på å lære oss å bruke. Alle som er litt interesserte i slekta si, opphavet sitt eller heimen sin, vil ha meget stor nytte av å bruke basen. Frostabasen vil bli et viktig verktøy for lokalhistorien i årene som kommer, sier han.

Kan rette og tilføye

Målgruppen er folk som ønsker å vite mer om sin egen slekt og det som har skjedd i kommunen opp gjennom historien.

- Da vi lanserte basen møtte det 30 personer, og det er vi svært fornøyde med. Noen av dem kom fra Åsen og Trondheim, og mange hadde slektstilknytning til Frosta, sier Juberg.

Historielaget på Frosta er opptatt av å skape et verktøy som skal vokse seg større.

- Vi har lagt inn i et element i basen hvor folk kan rette eventuelle feil eller føye til opplysninger. Når det skjer, får vi beskjed om endringene. Vi ønsker at Frostabasen skal bli et levende verktøy, sier Juberg.

Historielaget har i forbindelse med utviklingsarbeidet fått støtte av Sparebank1.