Pasientopplysninger kan ha lekket ut til ansatte i hele regionen – ingen av de berørte skal være varslet