Søndagens snittpris per kWh er 43,4 øre lavere enn lørdag og 59,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen søndag på 1,042 kroner per kWh er mellom klokken 0 og 1 på natten. Den er 32,1 øre lavere enn lørdag og 80,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,5 kroner.

Minsteprisen blir på 53,5 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.