- Det er prosjektene med best fremdrift som får penger. Derfor vil jeg rose det gode arbeidet som Stjørdal kommune gjør for å holde tempo i prosjektene. Skulle det hefte med noe, er det i alle fall ikke kommunens skyld (rådmann Kjell Fosse nikker fornøyd)!

Når jeg reiser rundt i landet og besøker prosjekter, ser jeg at slik god oppfølging ikke er noen selvfølge. Det jobbes godt med samferdsel i Midt-Norge med egne forum for veg, bane og luftfart. Men da er det også viktig med kontakt mellom de ulike parter.

Midt-Norge har lært av andre landsdeler at samhold er viktig for å få løsninger innenfor samferdsel. Derfor er det veldig positivt at Sør- og Nord-Trøndelag har et godt samarbeid med Møre – og Romsdal som støtter arbeidet med elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Men vi har fortsatt noe å lære av Vestlandet; det kan jeg si som halvt sunnmøring. Derfor er det viktig med støtte til Trøndelag fra Møre og Romsdal.

Men vi skulle også ha hatt med Rørosbanen i samme omgang. Fjorårets vinter var mild, men likevel var Dovrebanen stengt i flere dager enn det var drift på banen. Det holder ikke. Men nå pågår planlegging av elektrifiseringen i Trøndelag for fullt.

Og planlegging tar tid. Selve arbeidet med å reise mastene og strekke ledningene tar mindre tid og fylkeskommunene er villig til å forskuttere arbeidet for å få fortgang. I dag er det planlagt anleggsstart i 2017, men med politisk vilje er det mulig å forsere denne fristen slik at Trøndelag endelig kan få løsninger som Østlandet har hatt i mange årtier.

Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 ble vedtatt i juni 2013. Det er en kjempeplan på 528 mrd. kroner for hele perioden. Marit (Arnstad) gjorde en kjempejobb for å jobbe fram løsninger. Da den rødgrønne regjeringen overtok regjeringsansvaret i 2005, var hele jernbanebudsjettet kun 2,2 mrd kroner. Nå har det passert 10 mrd. kroner. Mandag åpner Trønderbanen trafikken fram til Melhus og Værnes får ny terminal.

Jeg kan fortelle at på Stortinget er det stor enighet blant partiene om å satse mer på samferdsel enn før. Det har stor betydning for næringslivet og utviklingen i Norge. Striden står mer om løsningene med tanke på private innslag. Her har partiene ulike syn, sier Ingvild Kjerkol som er glad for at det blir fortgang i prosjektet med å ruste opp E 6 mellom Trondheim og Oppdal.

- Min sjef i transportkomitéen Linda Hofstad Helleland (H) lovte i sommer ny E 6 sørover i løpet av de neste sju årene. Det var snakk om en kostnad på 10 – 11 mrd. kr. for Trondheimsvegen sør til Oppdal; men nå er prisen kommet opp i 14 – 15 mrd. kr. Kommunene har godkjent bompengefinansiering opp til 3,5 mrd. kroner. Det kan bli krevende å finansiere arbeidet.

Nord for Trondheim kan samtidig ikke vente. Her er det viktig med trasévalg fra Kvithamar til Åsen og fra Åsen til Steinkjer. Konseptvalg på veg og bane nordover er avgjørende. Det er viktig å planlegge mest mulig samtidig mens vi venter på investeringsmidler.

Etter en periode med store investeringer som ikke minst Stjørdal har nytt godt av, er det nå mindre aktivitet. Det betyr at ressurser flyttes ned til Vestlandet. Derfor vil jeg på nytt understreke at «vedtak alene gjør ingen sommer». Det er svært viktig med oppfølging, sier Ingvild Kjerkol som forgjeves leter etter Lasse Bardal i salen:

- Han er ikke er. Det er bra. For da kan jeg skryte av arbeidet på flyplassen i regi av Avinor! Det er gjort en veldig god jobb av den stedlige ledelsen på lufthavna. Se bare på hvilket kaos som hersker både på Flesland og Sola. Vi skal være glad for det gode arbeidet på lufthavna som er avgjørende for å styrke lokalt næringsliv i samarbeid med NTNU og SINTEF.

Godstransporten er et eget kapittel. Stortinget har vedtatt ambisiøse målsettinger om overføring av transport fra veg til sjø, men det er det motsatte som skjer. Havn i Trøndelag er et eget kapittel. Jeg er for havn – ved sjøen! (latter i salen). Ellers er det positivt at utenlandske vogntog nå får krav om brikke som gjør det lettere å stille krav til denne transporten som ofte ikke er skodd for norske forhold med de konsekvenser det har.

E 14 ligger ikke inn i NTP, men vegmyndighetene må utbedre Forra bru og skrape opp gulstripa på deler av vegen. Gulstripe gir informasjon om bredden på vegen. E 14 har stripe på vegen der vegen er for smal. Det gir sjåførene feil informasjon. Derfor må stripa bort.

Men en utbedring av E 14 og Meråkerbanen tvinger seg fram. I 2019 skal Åre arrangere VM i Alpint med Værnes som hovedflyplass. Innen den tid ville det være gledelig med en opprusting av både veg og bane, sier Ingvild Kjerkol til et lyttende frokostmøte.