Det melder Statens Vegvesen. Det er for å gi plass til vegarbeid at denne delen av E14 må stenges for trafikk fra sent fredag kveld de tre aktuelle helgene. Innherredsvegen kan ikke lenger brukes som omkjøringsrute fordi krysset mellom E14 og Innherredsvegen er stengt for å gi plass til anleggsarbeider. Omkjøring blir derfor godt skiltet via Ringvegen – Ringveg Nord – Havnegata. Adkomst til næringsbedrifter på strekningen av E14 i periodene med stengt veg vil være fra rundkjøringen ved Mindes hus og ut i sidegatene Hotellgata og Værnesgata. Det er også skiltet til sentrum fra E6 via Havnegata – Innherredsvegen – Kjøpmannsgata.

E14 blir stengt i krysset ved Innherredsvegen for trafikk i helgene fra 1. – 4. juni, 8. – 11. juni og 22. – 25. juni. Vegen stenges for trafikk kl. 20 på fredagskvelden og åpnes igjen mandag morgen kl. 6. I den første helga blir gang- og sykkelbrua over E14 revet og en midlertidig gangbru blir montert. Denne brua har trappetrinn. Har du sykkel, barnevogn, rullestol o.l. kan du krysse E14 i undergangen ved Mindes hus. Den nye gang- og sykkelbrua som bygges på samme sted som den gamle vil være universelt utformet med god framkommelighet for alle. Brua vil stå ferdig i september. I den andre helga vil det foregå veiarbeid på E14 ved krysset med Innherredsvegen. Veien blir traua ut og senka før den blir asfaltert. Krysset blir bygd om til en rundkjøring. I den tredje helga vil vegen få samme behandling fra krysset med Innherredsvegen og bort til brannstasjonen.

Firefelts E14 fra E6 til Mindes hus med ny jernbanebru vil stå ferdig utpå senhøsten 2012. Statens vegvesen beklager belastingene anleggsarbeidene påfører omgivelsene.