Prosjektet står støtt i forslag til Nasjonal Transportplan. Regionforbundet i Jàmtland og begge Trøndelagsfylkene støtter prosjektet. Nå jobbes det ifølge avisa for å framskynde elektrifiseringen til perioden 2014-2017.  Dette vil medføre et behov for økte bevilgninger på 45 %.