Vend Risk-prosjektet startet våren 2010 og har så langt hatt ca 100 deltakere fordelt på de fire kommunene Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Målet er å forebygge utviklingen av diabetes type 2 (DM2) til personer med overvekt i de nevnte kommunene. Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag viser blant annet en sterk økning av overvekt og DM2 i befolkningen. Leder for prosjektet er dr. Bård Kulseng som leder Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) ved St Olavs Hospital. Kulseng er endokrinolog og har mange års erfaring innen området diabetes og overvekt. Kontaktperson for Værnesregionen er Monica Devle, som jobber ved Frisklivssentralen i regionen.

Deltakerne gis tilbud om tilpasset fysisk aktivitet i sin kommune ledet av fysioterapeut eller sykepleier. Der det er hensiktsmessig ønsker man i størst mulig grad å samarbeide med allerede eksisterende tilbud i kommunen. Deltakerne gjennomgår diverse tester og blodprøvetakinger i ulike intervaller i de fem årene som er prosjektets varighet. I tillegg arrangeres det temamøte hver 3. måned det første året med aktuelle tema blant annet innen områder som diabetes, mestring, motivasjon, ernæring og fysisk aktivitet.

Fakta om Vend Risk

  • «Aksjonsforskning». Hensikten er å vende risikoen for diabetes 2 og finne ut hvordan sykdommer best kan forebygges.

  • Frivillige deltakere som står i fare for å utvikle diabetes, og som ønsker å endre livsstilen varig.

  • Tilbyr et femårig kursopplegg med praktisk gjennomføring i kommunene. Deltakerne betaler en svært lav egenandel.

  • Legger særlig vekt på fellesskap, lystbetont fysisk aktivitet og riktig kosthold.

  • Sorterer under Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital.

  • Aktivitet i flere deler av Midt-Norge. Planen er å starte grupper i hele helseregionen.

  • Gruppene ledes av sykepleiere eller fysioterapauter. I opplegget inngår medisinske kontroller, samtaler og temamøter.

  • Finansiert som del av den nye Samhandlingsreformen og er et fellesprosjekt mellom kommuner, fylkeskommune og Helse Midt-Norge.