Våren 2008 startet det første planleggingsarbeidet med en opprusting av parkområdet som totalt er på 15 dekar. Jon Jullum har med sine bekjentskaper skaffet kompetente medarbeidere med kunnskap innen park og hagestell. Fagfolk som besitter det beste innen kirkegårder og trekunnskap. Bidragene fra fagfolkene har utført arbeid uten økonomiske godtgjørelser.

Økonomi

Økonomisk er det litt tungt å få utført det arbeide vi ønsker. Startkapital på 44 000 kroner ble mottatt av Stjørdal kommune, Museets Venner, Sanitetsforeningen Bygden og Melkeprodusentenes Fond. Ved årsskiftet mottok vi 10 000 kroner fra Gjensidige Stjørdal Brannkasse.

Salg av tre

I parken skal det lages et arboret. 40 bedrifter fikk forespørsel om å finansiere kjøp av ett tre til 2 000 kroner. Her kan det slås fast at interessen var svær laber, bare 14 firma vurderte tilbudet og betalte. Skal prosjektet fullføres, mangler i underkant av 100 000 kroner.

Dugnad

2011 er pekt ut som Frivillighetens år. Mye av arbeidet som foregår i Prestegårdshagen er basert på ildsjeler som utfører et veldig viktig arbeid. Siste helg besøkte 1 700 barn og voksne parken. Dessuten var mange barn på samling i området siste uke. Av og til kan en undre seg over de offentliges prioriteringer i Stjørdal. Det burde være økonomi til å ta vare på et område som har betydd så mye for mange.