Organisasjon foreslår å bytte navn på denne skolen

foto