Grunnlovsfeiringen i Elvran: - Verken frihet eller demokrati kommer av seg selv