Bransje, lønn og skatt. Dette sier «folkene på gulvet»