UP har onsdag hatt laserkontroll og adferdskontroll i 70-sone på E6. Det ble utskrevet to forenklede forelegg for hastighet og ett forenklet forelegg for mobilbruk.

Høyeste hastighet ble målt til 92 km/t.