Det er samvirkeforetaket Geno, som eies av 8700 norske storfebønder, som har plukket ut de 23 beste oksene av rasen Norsk Rødt Fe. På den celebre listen er det funnet plass til åtte okser fra Trøndelag, og blant disse altså en fra Kilnes Gård i Sona.

12027 Storflor ble født 14. desember i 2017 og eies i dag av Geno. Ekteparet Karoline Sunde Storflor og Odd Magne Storflor er oppdrettere og solgte oksen som ordinær livdyrslakt etter endt melkeforing. De driver Kilnes Gård, som den siste tiden har blitt aller mest kjent for sitt gårdsutsalg av melk.

- Geno har et register som plukker ut aktuelle oksekalver basert på mor og fars genetikk. Etter en genprøve, blir det bestemt om den aktuelle kalven har nok potensial. Hvis Geno mener dette er noe å satse på tilbyr de å kjøpe oksekalven for videre testing, både gjennom genetikk, og litt basert på målinger av avkom fra en «testperiode». Når alt dette stemmer, kan den komme på denne lista. Også etter at oksen har kommet på inseminørenes dunker, samles det inn data fra eventuelle genprøver og kvigemålinger. Hvor lenge en okse forblir på denne elitelista avhenger av disse målingene, samt at den fysisk holder seg i god form. Oksen står nå oppstallet i Genos testfjøs på Store Ree i Stange, forteller oppdretter Odd Magne Storflor.

- For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno. Avlsdiplom blir tildelt en gang per okse og overrekkes fortløpende etter at oksen er vedtatt brukt. Overrekkelsen skjer fortrinnsvis i produsentlagene i Tine eller tilsvarende arrangement i Q-meieriene. Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten, heter det i en pressemelding fra Geno SA.