Stoppet etter å ha kjørt bilen i motgående kjørefelt