Takstresultatene er et viktig grunnlag for fjellstyrenes forvaltning av lirypebestanden. Datasettene er lagt inn i Hønsefuglportalen.no og senere analysert av HiNT. Resultatene viser en tetthet på 16,7 ryper/km2 i 2014 og er en forbedring i forhold til 2013 da tettheten var på 9 ryper/km2. Produksjonen viser også en bra økning fra 4 kyllinger/høne i 2013 til 5,9 kyllinger/høne i 2014. Fjellstyrene har taksert lirype siden 2008 og tettheten er over snittet for de siste 7 år på 11,7 ryper/km2. Produksjonen på 5,9 kyll/høne er også den klart beste produksjonen vi har hatt med et snitt på 3,9 kyll/høne de siste 7 årene, sier Ivar Rimul.

Selv om vi gleder oss over disse positive tallene er 2014 ikke noe toppår for lirypa. Vi er i en positiv trend og har forhåpninger om at denne trenden også vil fortsette inn i neste sesong om alle forhold ligger til rette for dette. Mye mus i terrengene har nok bidratt til denne positive utviklingen men det er under taksten observert lemmen og vi håper at denne bestanden vil øke utover senhøsten og vinteren og danne grunnlaget for videre oppgang for lirypebestanden. Det betyr at det fortsatt er viktig å være forsiktig med uttaket denne sesongen slik at vi kanskje igjen kan få løftet bestanden opp til et høyere nivå. Samtidlig ser vi at jegerne kanskje har forventninger om at baglimit økes noe når bestanden er økene, sier Ivar Rimul.

Fjellstyrene behandlet regulering av småviltjakta 2014 under sitt fjellstyremøte 21.08.14 og følgende vedtak ble fattet:

For statsallmenningene i Stjørdal vedtas følgende fangstbegrensinger for jaktsesongen 2014:

 1. Det innføres en fangstbegrensning på 3 fugler pr jeger/dag.

2. Det legges ut 50 jaktkort for salg fra 1. oktober.

3. Jegere som er tildelt jaktkort jakter til jul.