Sørungen og Slindvatnet er fylt helt opp og elvene rundt hadde stor vassføring før forrige helg. Til og med Nea gikk flomstor og i utløpet til Selbusjøen var det mye vann. Det som er interessant nå er om strømmen blir billigere slik at strømkundene kan nyte godt av nedbøren.