De lokalt forankrede Sparebankene har gjennom en årrekke vært tilbydere av stabil og god finansiering til små og mellomstore Bedrifter (SMB).

- Av Arne Marius Kirknes, ass.banksjef BM i Selbu Sparebank.

Vi har nå vært igjennom det som for mange bedriftseiere har vært den mest krevende perioden på flere tiår rent økonomisk og konjunkturmessig. Da finanskrisen slo til for fullt i 2008, nærmere bestemt 15/9-2008 da den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs, var det som om noen slo av lyset, lukket døren og sa takk for laget.

Festen var slutt, og bakrusen tung. Det hadde vært en lang fest fra børsene snudde for fullt i 2003 og frem til krisen var et faktum. Oslo Børs hadde i perioden fra og med 2003 til og med 2007 gitt en avkastning på i overkant av 300 %, og mange virksomhetseiere hadde gjort store investeringer og utvidet virksomheten i påvente av ytterligere vekst. Alt så på en måte såpass bra ut, at man ikke så alle tegn til krise bak skyen av optimisme. Bakrusen etter lange fester blir gjerne noe tyngre, og bakrusen gjaldt alle som hadde tatt del i festen – bankene inkludert.

I en lang periode fra slutten av 2008 og et godt stykke inn i 2009 var de aller fleste finansieringskilder stengt, og nye kreditter var så godt som umulig å få, selv for solide børsnoterte virksomheter og banker. Dette førte til at mange av SMB-kundene ikke fikk finansiert virksomheten. Mens de fleste større bankaktørene i det norske markedet trakk sine utlånsfullmakter tilbake og hadde negativ utlånsvekst gjennom den verste kriseperioden, stod Sparebankene (gjennom Terra) side ved side med kundene og opplevde netto utlånsvekst. At man tør å vokse i slike kritiske perioder, kan sikkert beskrives på mange måter, men i bunn og grunn skjer dette på grunn av nærhet og tillitt til kundene.

Som liten lokal bank, er kjennskapen til kundenes virksomhet, tillitt til kundens beslutninger og

et ønske om å videreføre lokalt næringsliv og virksomhet, det som driver både Sparebankenes

utlånspolitikk og strategi for øvrig. Selvsagt sier også Sparebankene nei i tilfeller hvor man ser at

grunnlag for virksomhet ikke er til stede, men man har bevist igjennom den siste store finansielle krisen, at man i stor grad har evne til å ivareta kundene gjennom nærhet og tett dialog.

Selbu Sparebank har 152 års historikk fra Trøndelagsmarkedet, er lokalbank i Selbu, Tydal,

Trondheim og på Stjørdal. Vi har bred erfaring innen bedriftsmarkedet og spisskompetanse på mange områder. Vi ønsker oss nye kunder i Stjørdal og omegn, og lover å være en Næringspartner og ikke bare en kilde til kapital. Jobben som næringslivsleder kan ofte være ensom, og vi ønsker å være en sparringspartner for slike bedriftseiere.