- Vi har en stor og felles sorg. Kan vi bruke det til noe godt, er det å bevare det åpne og frie samfunnet basert på demokrati i fellesskap, sier hun. Vi samtaler om de siste dagers begivenheter før vi går over på det temaet som vi hadde avtalt; fotballen i Trøndelag.

Fantastisk organisasjon

I fjor vår ble jeg valgt for to år til kretsleder. Fotballen i Trøndelag er en fantastisk organisasjon. Den er uten tvil den største idrettsbevegelsen i Trøndelag. Og den arena der de fleste kommer inn og opplever fellesskap. Mange barn begynner i fotballen der svært mange er engasjert:  lag, spillere, kamper, dommere.

-Hvor mange voksne, dommere og frivillige er ikke tilknyttet drift av denne aktiviteten? -Det er aktivitet fra ypperste europeiske nivå til de som spiller i klubber der det sosiale er like viktig og om ikke viktigere enn fotballresultatene.

 Jeg er full av respekt for det frivillige arbeid som legges ned i lagene og organisasjonene. Det er utallige timer som brukes på at du skal få lov til å ha det artig med fotball.

To viktige oppgaver

Vi har to viktige oppgaver i fotball framover. For det første er det å få med flest mullig lengst mulig. Veldig mange begynner i fotball og vi ønsker at de skal fortsette lengst mulig. Derfor må fi har fokus på ungdomsfotball og også på seniorfotballen. I Stjørdal har vi hatt en økining i antall seniorlag. Det er bra. Vi har for mange spillere som slutter å spille fotball for tidlig. Vi vi ha dem med til de bli gammel og grå. Det er en arena der de har hatt det artig og fått rørt på seg. Ikke minst er det viktig å se jentene. Vi har lange og gode tradisjoner med jentefotball i Stjørdal. Vi har olympiske mestre fra stjørdal. Må legge til rette for at nye generasjoner av jenter må finne gode tilbud.

Det andre hovedpunktet er knyttet til fair- play eller den gode opplevelsen i fotballen. Vi skal strekke oss etter at spillere, ledere, dommere og foreldre og tilskuere opplever fotballen som en artig, inkluderende og respektfull arena. Det er ikke noe moro for noen de gangene vi ser at det ikke utøves respekt for hverandre. Jeg må innrømme at noe av det som kan gjøre med veldig arg er når voksne folk spesielt i forhold til barnefotball ikke kan oppføre seg i henhold til god folkeskikk. Vi har alle et ansvar for å bidra til den gode opplevelsen på fotballbanen.

Ut i fra de to områdene – flest mulig lengst og og den gode opplevelser på fotballbanen – skal vi i fotballkretsen være opptatt av å legge til rette for at det blir gode rammebetingelser for trenere, dommere, for klubbene og ikke minst når det gjelder anlegg.

Ser vi på anlegg; har du plasser å være på der du kan utøve idretten din, får du med flere. Kunstgress er kommet for å bli. Vi ser for eksempel til Trondheim der det et mange på kunstgressbaner i forhold til aktivitet. Anlegg er en forutsetning for aktivitet.

Der er med glede jeg konstaterer at Stjørdalsregionen er det området i fotballrketsen som har best dekning når det gjelder kunstgressbaner. Dette har man fått til fordi idrettslagene har tatt store økonomiske investeringer. Lånke, Remyra, Remyra. Tangmoen og på Skatval , planer i Stjørdal, Hegra og Nybrott med mulig 7’er-bane. I den anledning har jeg en utforrdring til Stjørdal kommune: Når disse lagene har tatt så store investeringer på egen kjøl, så hadde det vært interessant om kommunen kunne bidra til å sikre drifta av anleggene slik at investeringene blir godt ivaretatt. Det er ikke bare lagene som har glede av anleggene, men også barnehager og skoler som bruker anleggene på dagtid.

I Steinkjer kommune betaler blant annet kommunen tilskudd til idrettslagenes baner når de blir brukt at barnehager og skoler. De betaler et årlig driftstilskudd for at skoler og barnehager får bruke banen. Dette kunne også være noe å tenke for i Stjørdal. Banene ligger nær skolene og brukes. Klubbene får så vidt jeg vet ingen driftstilskudd.

De frivillige lagene har gjort store investeringer som kommer fellesskapet til gode.

Det er vår fast tro i Trøndelag Fotballkets at vi har en god og variert bredd i fotballaktiviteten. Det sikrer også gode resultater på toppnivå. Uten en slik bredde vil det være vanskeligere å rekruttere også de trønderske spillerne som skal gjøre seg bemerket nasjonalt og internasjonalt. Mange spillere viser ikke sitt full potensial før de kommer opp i alder. Da er det viktig at vi har sørget for at de har hatt anledning til å spille fotball og utvikle seg.

Sterke og gode klubbmiljøer er en forutsetning med voksne personer som engasjerer seg over tid. Derfor all ære til voksne som legger ned tid og krefter for å legge til rette for dette.

Fra 7’er til 11’er:

Vi har sett at det er et kritisk punkt der vi mister mange spillere. Tendensen i andre land er at utøverne i den alderen spiller på mindre flater for å få fram større ballforståelse og tekniske ferdigheter. I tillegg har vi i Trøndelag Fotballkrets områder som sliter med å stille 11’er lag, men 7’er-lag har de ingen problemer med å stille. Derfor besluttet vi før sesongen 2011 etter en åpen diskusjon at vi tilbyr kun 7’er-fotball for jenter og gutter 13 år. Det er to uangripelige argument: Det ene er fotballfaglig og det andre er regionale hensyn. Målet er at vi skal få med spillerne lenger.

Jeg er veldig glad for at Tambar stiller lag igjen. Det har vært en rik fotballtradisjon i Meråker. Varden gjør det veldig bra i 6. divisjon og dermed får flere anledning til å spille fotball. Uten bredden får du heller ikke den gode toppen.

Jeg synes det er kjempespennende å få se utviklingen i fotballen som lever med masse utfordringer. Alt er ikke bare enkelt og det skal det heller ikke være. Som mange kloke har sagt, av alle uviktige ting er fotballen det viktigste.

Dommerne

Trøndelag Fotballkrets har en stor hærskare av dommere som stiller opp for å dømme kamper. Uten dommer blir det ingen kamp. Derfor må både spillere, trenere og publikum vise respekt for den oppgaven de utfører. Fotballen skaper er utrolig engasjement, men det er viktig å tøyle engasjementet slik at det ikke blir usakelig og skaper dårlige opplevelser ikke minst for våre unge dommere. Foreldre på sidelinjen må være seg sin rolle bevisst. Samtidig har spillere og ledere et stort ansvar for fair play.

Til klubbene: – fokuser på det artig og på samholdet. Ha tålmod til å tenke lenger enn en sesong. Vit at Trøndelag Fotballkrets ønsker dere alt godt. I den grad vi kan bidra til å legge til rette, er det vår oppgave.

Har møtt mange engasjerte, dyktige og dedikerte folk som leder i kretsen. Det er et privilegium og en inspirasjon. Mye trivelig og fin ungdom, finner seg til rette i en organisert virksomhet som fotballen, bidrar til å berike livet deres.