Samlet har de 21 skolene, eller skoleeierne, søkt om 4, 5 millioner kroner i støtte for å prøve ut ulike modeller for skolemåltid. Søkandssummen er nesten 5 ganger høyere enn tilgjengelige midler til prosjektet.

Styringsgruppen for prosjektet, som består av representanter fra Fylkesmannen, KS og Nord-Trøndelag Fylkeskommunes Oppvekstprogram, hadde siste styringsmøte onsdag 16.mai. Der vedtok man blant annet fordelingen av midlene som går til fire skoler i fylket. Dette melder Fylkesmannen på sine nettsider.

Millionen er fordelt:

254 000 kroner til Nærøysundet skole, Nærøy

200 000 kroner til Snåsa kommune (ny skole fra 1/1-2012)

321 000 kroner til Verdalsøra Ungdomsskole, Verdal

192 000 kroner til Meråker skole, Meråker