Undersøkelser har avdekket at det i perioden 22. juni til 14. juli 2023 har vært produsert kraftfôr til fjærfe og svin med et forhøyet nivå av selen, skriver Felleskjøpet Agri i en pressemelding.

Det er kun produsenter i Trøndelag som er påvirket av produksjonsfeilen. Produsenter som har mottatt slikt fôr, blir nå kontaktet av Felleskjøpet for å iverksette tiltak.

Feilen berører kraftfôr til fjærfe og svin produsert ved Skansen i den aktuelle perioden. De ulike kraftfôrslagene er påvirket i varierende grad. Feilen er rettet opp, og fôr produsert etter 14. juli er ikke berørt.