– Når vi er i normal, eller grønn beredskap, rykker den som kan ut når alarmen går. Nå er vi i gul beredskap er personell forhåndsvarslet hvis alarmen går, forklarer beredskapsleder i Norsk Folkehjelp Stjørdal, Andreas Nårstad.

Setter i gang tiltak 

Fra Norsk Folkehjelp Stjørdal er det satt inn nærmere 15 personer til å bistå hvis det blir aktuelt de neste døgnene. Dette i tillegg til personell ved beredskapsambulanse, som kan bistå ambulansetjenesten i kommunen.

– Vi er rundt 30 på alarmbeltet. De siste årene har frivilligheten i Norsk Folkehjelp Stjørdal vokst siden reetableringen i 2018. Ved oppstart var vi rundt 10 personer, sier Nårstad.

Dette blir derfor organisasjonens første runde med slik type beredskap i kommunen, selv om de har bistått ved farevarsler som har resultert i oversvømmelser, leteaksjoner og evakueringer.

– Det vi hittil har foretatt oss som tiltak er rettet mot strømbrudd og telebortfall. Vi har rustet oss med aggregat og forberedt oss utover det normale ved å kunne bistå ved evakueringssenter og transport dit, sier han videre.

Tar vurderinger fortløpende 

Ifølge Nårstad tar beredskapsledelsen nå fortløpende vurderinger. Hittil håper de på det beste, men er forberedt på det verste.

– Vi er klare til å forberede oss og møte det som kommer, og vurderingene vil bli tatt fortløpende. Mannskap fra oss skal bistå hvis det blir nødvendig, presiserer han.