foto
37-åringen ble identifisert etter at råkjøringen ble fanget av fotoboksen. Da innrømmelsen kom, viste det seg at mannen hadde brutt vegtrafikkloven gjentatte ganger.

Da politiet sammenlignet bildet av bil og sjåfør med passfotoet, innrømmet 37-åringen bosatt i regionen at det var han som kjørte.

Førerkort hadde han ikke etter 11 tidligere dommer for kjøring uten, og denne vårdagen var han på sin kjøretur nummer 12 uten gyldig førerkort.

Han tilsto omsider igjen å ha kjørt bil, og for fort.

Men så sent kom tilståelsen, at retten ikke la vekt på den da straffen ble fastsatt.

Dom nummer 12

På rullebladet til han som kjørte var 9 dommer og 2 forelegg for gjentatt kjøring uten førerkort skrevet inn før dom nummer 12.

Trøndelag tingrett slo fast at skjerpet ubetinget fengsel ville være riktig straff.

Dette for i mange år å ha vist total mangel på respekt for vegtrafikklovens regler ved så mange ganger å ha blitt straffet for kjøring uten førerkort, for råkjøring, og andre trafikklovbrudd.

Straffen ble ubetinget fengsel i 60 dager. I tillegg må dømte betale 3000 kroner i saksomkostninger.