Fikk telefon om tre jenter gående langs E6 i Malvik