Ingen interesserte da fristen gikk ut – står i fare for å stå uten kiosk