Disse seks er innstilt til oppdraget med å brøyte og strø i vinter

foto