En ny undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI for Bekhterev Norge viser at det tar i gjennomsnitt 11 år for kvinner å få diagnosen Bekhterevs sykdom. Undersøkelsen bekrefter også at flere kvinner er rammet av den smertefulle leddsykdommen enn tidligere antatt, og at disse ofte opplever sterkere smerter enn menn.

Bekhterev Norge mener at økt kunnskap om sykdommen og tidligere diagnostisering er nøkkelen til at flere kan få tidlig behandling og forbli i arbeid.

Hovedfunn i den norske Ipsos-undersøkelsen viser at:

-        Færre kvinner enn menn får diagnose for sine rygg-, nakke- eller hoftesmerter.

-        Tiden det tar fra symptomene oppstår til diagnose er gitt, er lengre for kvinner enn for menn:

•    Gjennomsnittstid er ca 11 år for kvinner og ca 9 år for menn.

•    Forskjellen er størst i aldersgruppen 41-50 år: i snitt ca 11 år for kvinner, og ca 6 år for menn.

-        Kvinner rapporterer om sterkere smerter enn menn.

-        Antall kvinner som oppgir diagnosen Bekhterevs sykdom (61 %) er større enn tidligere antatt.

-        Andelen uten diagnose er større blant kvinner (35 %) enn blant menn (23 %).

Kilde: Wenche Berntsen, Ipsos MMI; april 2012

Tidlig diagnose er viktig

– Betennelsen i kroppen ødelegger mye i de årene pasienter venter på å få en diagnose. Mange risikerer å bli uføretrygdet i ung alder. Tidlig diagnostisering og riktig behandling for den enkelte er viktig for at vi skal kunne bidra i samfunnet på lik linje med alle andre, sier lederen i Bekhterev Norge, Liv Margot Sviland.

I tillegg til lang ventetid for å få diagnosen er behandlingstilbudet i kommunene begrenset. Ventelistene hos fysioterapeuter er altfor lange. Det er få plasser for kroniske pasienter som trenger langvarig behandling.

- Et amputert behandlingstilbud i kommunen fører til at uopprettelig skade skjer med funksjonstap, redusert bevegelighet og flere på uføretrygd, sier leder i Bekhterev Norge, Liv Margot Sviland.

Hva er Bekhterevs sykdom?

Omlag 20 000 nordmenn lever med Bekhterevs sykdom (ankyloserede spondylitt) . Det er en kronisk betennelsesaktig leddsykdom som hovedsakelig angriper bekken, rygg, nakke og bryst. Symptomer kan blant annet være smerter i rygg, hofter, nakke, bryst, dårlig søvnkvalitet og stivhet om morgenen.

Mange som har Bekhterevs sykdom begynner å oppleve kroniske smerte allerede i tenårene. Sykdommen forverres dersom den ikke behandles på et tidlig tidspunkt. Både trening, behandling med medisiner og fysikalsk behandling er viktige faktorer for å kunne forsinke prosessen med ødeleggelser i leddene.