I følge politet.no er beskjeden meget klar: Som fotgjenger eller syklist er det viktig at du hjelper til slik at bilistene kan se deg på lang avstand. Refleksen bør henge i knehøgda for at han skal fange mest mulig lys fra bilene. Har du reflekser som er fastsett på kroppen, er det viktig å tenke på at de skal være på bein eller armer som er i rørelse. Dette gjør deg mer synlig. Som sykelist er det har man følgende ansvar i følge «Forskrift om krav til sykkel»: «At sykkelen skal ha fast eller blinkende hvitt/gult lys foran og fast eller blinkende rødt lys bak, om du sykler på alminnelig beferdet vei eller område i mørket eller når det er dårlig sikt.»

Refleks er forbruksvare og slites over tid. Dette tar «Lys opp» tak i nå i i høst. På refleksdagen 16. oktober møtte en av grunnleggerne, Odd Egil Lunnan opp på torget i Stjørdal klokka 10.00 sammen med Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg. Refleksdagen er internasjonal. -Vi besøkte besøke flere skoler og barnehager 16. oktober . men formål å spre info om refleksbruk gjelder hele mørketiden., sier distriktsleder for Nord-Trøndelag  i Trygg Trafikk, Frode Skjervø.

Bli mer synlig

Målet er økt refleksesbruk og reduserte trafikkulykker, men en pressemelding fra Trygg Trafikk viser at det er en lang vei å gå. «I «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg» står det at 40 prosent skal bruke refleks i byer og tettsteder, og 60 prosent skal bruke refleks utenfor byer og tettsteder i 2014. Fjorårets landsdekkende tellinger viser at 29 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks, så det er langt igjen.»

Han bekrefter at dagen ble markert i hele Værnesregion.

Refleksengelen

Men det er også ambisjoner om å ha mer markering hele året.

 I Stjørdal har også Øystein Nygård. forfatter av boken " «RefleksEngelen Lyser opp Mørketrollet" ønske om et reflekstog i Stjørdal.

Nettsiden om boka  er nå ferdig.-Jeg sørget for å arrangere møte mellom RefleksEngelen og over 100 barn  i Ski på refleksdagen. Uka etter vil boka bli brukt under litteraturfestivalen i Ski. Hele denne måneden er det en utstilling og tegnekonkurranse for alle som måtte ønske det på Ski bibliotek.

Det pågår også  en markering av denne boka i Stjørdal. -Jeg var i Stjørdal og møtte Idar Ertås fra Trygg trafikk og Odd Egil Lunnan fra aksjonen «Lys opp og minnes». Vi møttes på Smia Brukthandel og Cafe. De har nemlig sagt ja til å selge boka der. På grunn av dette og et sterkt ønske om å sette i stand et reflekstog i Stjørdal igjen, dukker det nok opp i Stjørdal i løpet av høsten!